9,08km (5:39 / 153). Ei tästä tuu mitään. Helevetti.